Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

¿Vostè té una empresa o un negoci propis? Sap que és tant o més important el que es deixa de guanyar com el propi sinistre? S'ha plantejat que passaria, si per desgràcia, hagués de tancar temporalment aquesta font d'ingressos?

Quan ocorre un incendi en una indústria o un comerç, es paralitza total o parcialment el negoci, i en conseqüència:

 • Els ingressos disminueixen o cessen completament.
 • Les despeses permanents de l'empresa continuen existint.
 • Es requeriran unes despeses extraordinàries per a reprendre l'activitat del negoci.
 • Segurament el que s'ha dit significarà més pèrdues que les que l'incendi ha causat directament.

D'aquí sorgeix la necessitat d'assegurar, no solament els béns materials, sinó també els ingressos d'ells derivats, o sigui, els Beneficis.
La finalitat de l'Assegurança contra Pèrdua de Beneficis és la de situar a l'empresa assegurada en les mateixes condicions financeres que si l'incendi no hagués ocorregut, procurant, a més, el prompte restabliment de la mateixa.
És una assegurança necessària per a qualsevol tipus de negoci, d'indústria o de comerç; l'estabilitat econòmica queda garantida després d'ocórrer un incendi, perquè l'assegurança es fa càrrec de:
 • La nòmina completa de personal fix
 • Les assegurances socials
 • Els impostos,contribucions
 • Els interessos de préstecs o crèdits bancaris
 • L'electricitat, aigua, telèfon, gas
 • Les amortitzacions d'edificis, maquinària i instal•lacions

...i totes les despeses fixes del negoci que s'han de seguir pagant després del sinistre. La pèrdua de beneficis i despeses generals permanents queden garantits principalment a causa de:
 • Incendi
 • Explosió
 • Caiguda del Llamp

Quan el prenedor és l'empresa aquestes assegurances es poden fer a mesura de les necessitats de cadascuna d'aquestes empreses.

Si el prenedor és l'empresa, aquesta podrà deduir-se fins a 500€ per persona i any, i no constituirà renda per al beneficiari, és a dir, no tributarà en l'I.R.P.F. Tot el que sobrepassi aquests límits serà considerat pagament en espècie.

Per a l'empresa és una despesa deduïble sense retenció i sense seguretat social.

Per a les persones que estan en el Règim Especial Autònom ( Estimació Directa) també l'aportació a les primes d'assegurança seran despesa deduïble fins a 500€ per persona i any.

Si desitja més informació sobre producte,accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Broker Jara - Formulari de contacte
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podrán exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en
BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto
 
 
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal