Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

L'Assegurança de Comunitats és un producte flexible que s'adapta a les necessitats de l'edifici i dels seus veïns. Els oferim les millors condicions de contractació i primes.

 

GARANTIES BÀSIQUES

 • Incendi i complementaris:
  • Explosió, autoexplosió, implosió
  • Caiguda del llamp
  • Despeses de demolició i desenrunament
  • Despeses de l'Autoritat
  • Despeses de Salvament
 • Extensió de garanties:
  • Actes vandálics o malintencionats
  • Accions tumultuosas i vagues
  • Pluja, vent, pedra i neu
  • Inundació
  • Fum
  • Xoc o impacte de vehicles terrestres
  • Caiguda de astronaus o aeronaus
  • Danys per ones sónicas
  • Vessament accidental de líquids
  • Vessament o escapi accidental d'instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis
  • Despeses d'extracció de fang i llot
 • Assistència en comunitats
 • Responsabilitat Civil
 • Reclamació de danys
 • Despeses de peritació sinistres emparats pel consorci de Compensació d'Assegurances
 • Riscos extraordinaris coberts pel consorci de Compensació d'Assegurances

GARANTIES OPCIONALS d'Elements Comuns

 • Danys per aigua a elements comuns:
  • Despeses de localització i tancament
 • Inhabitabilitat de l'edifici o pèrdua de lloguers
 • Reposició de documents (1er risc)
 • Robatori, expoliació, furt comuns:
  • Del continent
  • De tancaments i claus (1er risc)
  • Expoliació per trasllat de fons (1er risc)
 • Danys elèctrics d'elements comuns (1er risc)
 • Trencament d'elements comuns (1er risc)
 • Danys estètics d'elements comuns (1er risc)

GARANTIES OPCIONALS d'Elements Privatius

 • Danys per aigua d'elements privatius:
  • Despeses de localització i tancament
  • Reparació i substitució
 • Robatori i desperfectes d'elements privatius
 • Danys elèctrics d'elements privatius (1er risc)
 • Trencament d'elements privatius (1er risc)
 • Danys estètics d'elements privatius (1er risc)

ALTRES GARANTIES de Contractació Opcional

 • Accidents d'empleats:
  • Defunció
  • Invalidesa
  • Assistència sanitària
 • Infidelitat d'empleats (1er risc)
  • Utilització fraudulenta de Targetes de Crèdit
 • Assessorament jurídic
 • Avaria de maquinària:
 • Reparacions urgents

Per a més informació sobre el producte, accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar"al final del document.

Calcular assegurança de la Llar
Adreça del risc
 
Província: Població:
Cod. postal: Via:
Nombre: Escala: Pis: Porta:  
 
Dades del risc
 
Tipus de risc:
Plantes: Habitatges: Soterranis:
Materials: Qualitat de construcció:
Règim Ubicació:
Any de construcció Any de rehabilitació total:
Superfície (m2): Ús:
Habitacions: Places de garatge:
 
Dades del capital
 
Continent: Continent a primer risc:
Mobiliari: Objectes de valor artistic:
Cobejables qualsevol lloc: Cobejables en caixa forta:
Venciment pòlissa actual Dades hipotecaris
Pòlissa complementària
Dades personals:
Nom i cognoms:
Nif: Sexe:
Data de naixement:
Telèfon: Email:

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició que podran exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en

BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llul, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto els termes i condicions legals.
  
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal