Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

Assegurances amb prestacions dineràries destinades a cobrir les contingències de jubilació o situació assimilable, invalidesa i defunció d'empleats i beneficiaris

 

La major part de les empreses del territori nacional tenen, pels seus convenis col•lectius o altres acords, l'obligació de pagar prestacions dineràries destinades a cobrir les contingències de jubilació o situació assimilable, invalidesa i defunció dels seus empleats.

A aquestes obligacions de pagament de prestacions, la legislació les denomina "compromisos per pensions", i en la disposició addicional primera de la Llei 8/1987, de 8 de juny, de Regulació de Plans i Fons de Pensions, es va establir l'obligació d'instrumentar tals compromisos mitjançant contracte d'assegurança, pla de pensions o una combinació d'ambdós.

Pot distingir-se entre el col•lectiu d'ex-empleats (o els seus cònjuges i fills), que ja estan cobrant una renda, i el col•lectiu d'empleats als quals queda una vida laboral activa.

Broker Jara Assegurances S.L. li ofereix el disseny de la solució que millor s'adeqüi a la seva empresa i als compromisos per pensions que tingui assumits amb els seus empleats i beneficiaris.

Si desitja més informació sobre producte, accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Broker Jara - Formulari de contacte
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podrán exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en
BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto
 
 
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal