Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

Cobreixi de forma immediata els riscos de transport de mercaderies per a les seves exportacions i importacions (transport internacional) i també per a les seves compres i vendes nacionals.

Assegurança especial per a Carregadors: Modalitat d'assegurança on es garanteixen els danys soferts per les mercaderies dels propietaris de les mateixes durant el seu transport en concepte d'exportació, importació o distribució a nivell nacional. Es pot contractar per pòlissa de viatge, pòlissa anual, pòlissa flotant i pòlissa regularitzable.

Assegurança de Transport de Mercaderies Marítim: Modalitat d'assegurança on es garanteixen els danys que sofreixin les mercaderies assegurades durant el transport per via marítima i fluvial, des del moment de la seva càrrega en buc fins al de la descàrrega. L'assegurança pot concertar-se per a cada viatge o mitjançant pòlissa flotant o d'abonament per a tots els viatges que es realitzin durant el període de durada l'assegurança.

Assegurança de Transport de Mercaderies Terrestre: Modalitat d'assegurança on es garanteixen els danys que sofreixi la mercaderia transportada per ferrocarril, avió i/o camions automòbils, a conseqüència d'un accident fortuït i/o imprevisible des del punt d'origen al de destinació. L'assegurança pot subscriure's per la durada del viatge, mitjançant pòlissa flotant o d'abonament i de durada anual per a tots els transports. Modalitat d'assegurança on es garanteix els danys soferts per les mercaderies dels propietaris de les mateixes durant el seu transport en concepte d'exportació, importació o distribució a nivell nacional. Es pot contractar per pòlissa de viatge, pòlissa anual, pòlissa flotant i pòlissa regularitzable .

Assegurança de Mercaderies especial per a Transportistes: Modalitat d'assegurança on es garanteixen els danys que sofreixi la mercaderia transportada per terra i efectuada per transportistes. La principal característica d'aquest tipus de producte és que garanteix la responsabilitat pels danys que sofreixin les mercaderies confiades als mateixos durant el seu transport.

Si desitja més informació sobre producte, accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Broker Jara - Formulari de contacte
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podrán exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en
BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto
 
 
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal