Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

Aquesta assegurança es dirigeix al caçador que ha de complir amb la legislació vigent per a la pràctica de la caça.

RESUM DE COBERTURES  

Responsabilitat Civil

Es garanteix, amb un límit de 90.151,82 Eur. o de 150.253,03 Eur., segons la modalitat triada, el pagament de les indemnitzacions de les que pugui resultar civilment responsable el caçador assegurat, pels danys causats a tercers involuntàriament:

  • Danys ocasionats en l'exercici de la caça inclosa la utilització de dos gossos.
  • La possessió i utilització, amb fins lícits i el corresponent permís, d'armes destinades a l'exercici de la caça menor i/o major, així com del tir esportiu.
  • La participació en competicions autoritzades de tir esportiu o en els entrenaments de les mateixes, en tant aquestes es realitzin en el recinte autoritzat per a tal fi.
  • El muntatge i la neteja d'armes.
  • Els danys causats per incendi i explosió en el desenvolupament de les activitats del caçador objecte de l'assegurança.

 

Ámbit Geogràfic

 

Responsabilitat Civil derivada de danys o lesions ocasionades en territori espanyol.


Si desitja més informació sobre producte, accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Broker Jara - Formulari de contacte
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podrán exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en
BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto
 
 
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal