Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

Tots els vehicles destinats a ús particular, podrà assegurar-los sota les millors condicions de preu i cobertures, les companyies més solvents i els preus més ajustats estan a la seva disposició.

Podem oferir-li:

  • Assegurança a Tot Risc.
  • Assegurança a Tot Risc amb franquícia.
  • Assegurança a Tercers.
  • Assegurança a Tercers amb opcions, robatori, incendi i trencament de llunes.

- Si desitja més informació sobre el producte, accedeixi al següent formulari i enviïl clicant el botó "Enviar" al final del document:

Calcular assegurança d'Auto
Dades del vehicle
 
Marca: Model:
Versió: Model, CV, any, ...
Combustible: Portes:
Matrícula: 1234ABC / B1234AB
Propietari del vehicle:
Sexe del propietari:
 
Dades del conductor
 
Conductor principal
 
Nom i cognoms:
Nif: Sexe:
Data de naixement:
Telèfon: Email:
Direcció: CP:
Conductor principal: Data d'obtenció del permís:
¿Segon conductor?:
 
Dades de l'assegurança actual
 
¿Està assegurat o ho ha estat en els últims 3 mesos?
Companyia anterior:
Nombre de pèlissa: Venciment:
Observacions:

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances,. l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició que podran exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrènic: r.alarcon @ brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en

BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto els termes i condicions legals.
  
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal