Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

En aquest tipus d'assegurança, es combinen totes aquelles garanties que poden cobrir el seu habitatge davant les eventualitats mes comunes en la vida diària.

Des de la garantia d'Incendi, a la caiguda d'aeronaus, inundacions, pèrdua de claus, aliments refrigerats, atracament al carrer, fins a la Responsabilitat Civil com cap de família en el seu àmbit privat, conduint una bicicleta o esquiant amb la seva família.

El més important d'aquest tipus d' assegurança, és aplicar correctament els valors al continent ( parets) i al contingut. Cal saber que les pòlisses d' assegurança, indemnitzen els danys soferts a l'edifici sobre la base del seu "valor de reconstrucció ", és a dir, el que costaria reedificar-lo novament en el mateix lloc.

Per tant, si en cas d'un incendi o una explosió, l'edifici s'esfondrés, s'abonaria l'import de la nova reconstrucció, però no el valor del solar, ja que aquest roman en el mateix lloc. Davant això, a l'hora d'assegurar-lo no s'ha d'assegurar pel valor de compra (ja que en aquest preu, s'inclou el valor del solar), ni per valor escripturat, ni pel valor de venda d'un habitatge similar, sempre s'ha d'assegurar pel valor de reconstrucció.

Si desitja més informació sobre producte, accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Calcular assegurança de la Llar
Adreça de la llar
 
Província: Població:
Cod. postal: Via:
Nombre: Escala: Pis: Porta:  
 
Dades de l'habitatge
 
Tipus d'habitatge:
Materials: Qualitat de construcció:
Règim Ubicació:
Any de construcció Any de rehabilitació total:
Superfície (m2): Ús:
Habitacions: Places de garatge:
 
Dades del capital
 
Continent: Continent a primer risc:
Mobiliari: Objectes de valor artistic:
Cobejables qualsevol lloc: Cobejables en caixa forta:
Venciment pòlissa actual Dades hipotecaris
Pòlissa complementària
Dades personals:
Nom i cognoms:
Nif: Sexe:
Data de naixement:
Telèfon: Email:

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició que podran exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en

BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llul, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto els termes i condicions legals.
  
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal